Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

Přihláška ke stažení

Jednatelka:
Jana Kumaresan
Chraberce 52
440 01 Chraberce
tel.: 775 586 926
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Informace pro členy Rottweiler klubu České republiky

POZOR - pro platby používejte pouze účty vedené u FIO BANKY


Členské příspěvky

Roční členský příspěvek činí:

zápisné (pro nové členy) 300 Kč
členství jednotlivce z ČR nad 15 let věku 500 Kč
členství jednotlivce z ČR do 15 let věku 200 Kč
členství jednotlivce s bydlištěm mimo ČR (500 + 280 Kč) 780 Kč
členství čestné 0 Kč
členství rodinné 250 Kč

Platba ročního členského příspěvku a zápisného je prováděna formou poštovní poukázky nebo bankovním převodem na účet klubu – č. účtu RKČR: 2100539387/2010. Pro platby ze zahraničí IBAN CZ6320100000002100539387, BIC: FIOBCZPPXXX

V rubrice variabilní symbol je vždy nutno uvádět telefonní číslo.

Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést – čl. číslo, jméno a účel platby.

Adresa klubu: Rottweiler klub České republiky, U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7

Platba musí být provedena od 1. 1. do 15. 2. daného roku.

Dle Stanov, článek VIII. Členství, bod 10. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby: nezaplacením členských nebo účelových příspěvků ve stanovené době


Účelové příspěvky
Za úkony funkcionářů klubu v případě chovatelské činnosti jsou stanoveny pro členy a nečleny klubu tzv. účelové příspěvky.

Specifikace těchto příspěvků a způsob platby:

V případě nezabřeznutí feny bude chovateli vystaven druhý krycí list zdarma. Třetí krycí list musí opět zaplatit.

účel platby člen RKČR nečlen RKČR symbol platby
účast na svodu mladých 400 Kč 400 Kč M
účast na bonitaci 1200 Kč 2400 Kč B
vystavení krycího listu 500 Kč 1000 Kč K
kontrola vrhu (za jedno štěně) 140 Kč   280 Kč S

Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenům vč. ceníku, Zápisní řád ke stažení ZDE

 

Poplatky za barevnou inzerci v Ročence

nabídka štěňat, krytí

- 1 stránka formátu A5 (148 x 210 mm) – 1.200 Kč
- 1 stránka formátu A5 (148 x 210 mm) obálka – 1.800 Kč (minimální velikost inzerátu je 1/2 stránky A5 barevně uvnitř obálky, 1 stránka A5 barevně na zadní straně obálky)

podnikatelské aktivity (nabídka krmiv, chov. potřeb, informační materiály, výcvik apod.)
- celá stránka A5 (148 x 210 mm) barevně – 6.000 Kč
- 1/2 stránky A5 (148 x 105 mm) barevně – 3.000 Kč

 Inzerce na www.rkcr.cz

Uvedený poplatek platí za zveřejnění po dobu 1 kalendářního měsíce, tj. 4 týdnů.

KATEGORIE ČLENOVÉ NEČLENOVÉ
Štěňata a mladí psi 0 1000 Kč / 40 EUR
Dospělí psi 0 1000 Kč / 40 EUR
Krycí psi 0 500 Kč / 20 EUR
Pomoc v nouzi 0 0
Komerční inzerce 200 Kč / 8 EUR 2000 Kč / 80 EUR

* Za komerční inzerci je považována i reklama na chovatelskou stanici a ohlášení o nakrytí feny. Ceník inzerce pro kategorii štěňat a mladých psů se vztahuje až na již narozený vrh.

Platbu za inzerci je nutno provést předem, až po doložení dokladu o převodu bude inzerce zveřejněna. Platbu proveďte buď složenkou, nebo převodem na účet klubu RKČR: 2100539387/2010.
Pro platby ze zahraničí IBAN: CZ6320100000002100539387, BIC: FIOBCZPPXXX
V rubrice variabilní symbol je vždy nutno uvádět telefonní číslo.
Ve zprávě pro příjemce je nutné uvést – čl. číslo (pokud jste členem), jméno a účel platby.

Sponzorské dary - platby v CZK na MS IFR 2023, provádějte na účet určený pro tuto akci – ne na účet RKČR!: 2400539100/2010
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, Děkujeme za pochopení.

 Kontroly vrhu
Počet kontrol stanoví OPCH po dohodě s chovatelem a s ohledem na situaci ve vrhu. Povinná je ale nejméně kontrola v 7. týdnu věku štěňat. Na této kontrole musí chovatel předat OPCH kopii dokladu o zaplacení poplatku za kontrolu vrhu (ústřižku složenky), který chovatel platí přímo na účet RKČR ve výši 40 Kč za jedno štěně. Počtem štěňat se rozumí počet štěňat při kontrole vrhu v 7. týdnu. Chovateli OPCH účtuje při kontrole pouze cestovné! Pokud chovatel návrh OPCH na provedení více kontrol vrhu neakceptuje, OPCH neprodleně podá informaci ÚPCH, který po projednání s chovatelským kolegiem rozhodne o dalším postupu, většinou na základě osobně provedené kontroly situace v chovatelské stanici.


Informace k vyhodnocení RTG snímků DLK a DKK

I. Obecné podmínky
Jednou z podmínek pro zařazení psa do chovu je od 1. 6. 2002 vyhodnocení rentgenu (RTG) dysplazie loketních kloubů (DLK) a dysplazie kyčelních kloubů (DKK). Rentgen nesmí být proveden dříve než ve 12 měsících věku psa, jak to stanovuje Zápisní řád Rottweiler klubu České republiky (RKČR).
Majitelé psů jsou povinni nechat zhotovit rentgenový snímek kyčelních a loketních kloubů na veterinárním pracovišti, které je technicky a odborně způsobilé zhotovit rentgenové snímky kyčelních a loketních kloubů dle vnitřního předpisu Komory veterinárních lékařů České republiky, o postupu při posuzování dysplazie kyčelních a loketních kloubů u psů.
Pověřenými vyhodnotiteli RKČR jsou v České republice MVDr. Petr Petráš, MVDr. Robert Snášil Ph.D. a MVDr. Libor Vlček, v Německu vyhodnotitel ADRK Dr. Heinrich Camp. Majitel se sám rozhodne, zda si nechá vyhodnotit snímky v Čechách nebo v Německu. V každém případě snímky odesílá vyhodnotiteli veterinář, který RTG zhotovil – majitel psa sám neposílá nic.

 

V případě MVDr. Petráše jsou snímky zasílány na adresu:
MVDr. Petr Petráš, Svor č.p. 155, 471 51 Svor
Majitelé jsou povinni zaplatit posuzovateli honorář za posouzení a vyhodnocení snímku DKK+DLK 700 Kč a cena za jednotlivé posouzení DKK nebo DLK na 450 Kč.

 V případě MVDr. Snášila jsou snímky zasílány na adresu:
MVDr. Robert Snášil, Ph.D., Veterinární klinika Brno
Podveská 1283/20, 624 00 Brno
Majitelé jsou povinni zaplatit posuzovateli honorář za posouzení a vyhodnocení snímku DKK 400 Kč nebo DLK 400 Kč. Cena bude uhrazena majitelem zvířete na dobírku.

 V případě MVDr. Vlčka jsou snímky zasílány na adresu:
MVDr. Libor Vlček, Veterinární klinika Vltava s.r.o.
Otavská 1453, 370 11 České Budějovice
Majitelé jsou povinni zaplatit posuzovateli honorář za posouzení a vyhodnocení snímku DKK+DLK 750 Kč a cena za jednotlivé posouzení DKK nebo DLK na 450 Kč.
Číslo účtu je: 3066138399/0800 Variabilní symbol bude začínat 2 a majitel doplní na dalších pět pozic posledních pět čísel čipu (popř. tetování)

 

V případě Dr. Campa jsou snímky zasílány na adresu:
Dr. Heinrich Camp
Tierärztliche Klinik für Kleintiere Am Forstgarten
Landwehr 8, 475 33 Kleve, Deutschland
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +490 282 172 400

Majitel účtu: Dr. Heinrich Camp
Banka: Sparkasse Kleve, BIC: WELADED1KLE
IBAN: DE49324500000005008842

 

Vyhodnocení RTG snímků Dr. Campem
Pokud se majitel psa rozhodne pro vyhodnocení RTG snímků v Německu, zkontaktuje kliniku, požádá o vyhodnocení snímků, které budou zaslány veterinářem, a domluví si formu úhrady vyhodcení DKK a DLK stojí 60 EUR, včetně 19% DPH. Poté, co majitel obdrží výsledek z Německa, je povinen do dvou dnů nahlásit jej ÚPCH.
Vyhodnocení DKK a DLK v Německu – formulář  DKK a DLK

POZOR! Klinika vyžaduje snímky v DICOM formátu, tj. majitel psa na to musí upozornit veterinárního lékaře, který snímky zhotovuje. Na snímku musí být jasně čitelné jméno a datum narození psa, číslo zápisu a číslo čipu/tetování. Snímky lze zasílat na CD spolu s formuláři, klinika si jedny originály výsledků archivuje, doporučuje se tedy poslat tři formuláře pro vyhodnocení DLK a tři formuláře pro vyhodnocení DKK. Majitel psa formuláře nevyplňuje, pouze je podepíše. Veterinář, který RTG zhotovuje, musí zaslat formuláře na předtiscích ČMKU.

III. Zapsání výsledků RTG a uznání chovnosti
Jako chovní budou uznáni jedinci s hodnocením do stupně 2, včetně (hodnocení je od stupně 0 – negativní čili nejlepší výsledek, do stupně 4 – největší postižení; nálezy dysplazií stupně 3 a 4 jsou tedy z chovu vylučující). Psi s pozitivním nálezem dysplazie mohou být spojováni pouze se psy bez nálezu dysplazií, tedy se psy s DLK a DKK 0/0. Spojování jedinců s hraničním stupněm DKK (1/1, 1/0, 0/1) je povoleno.
Klub se zavazuje zařazovat do chovu psy a feny na základě originálu výsledku posouzení předloženého i majitelem, nikoli na základě své kopie. Klub nebude sdělovat výsledek posouzení majitelům psů, kteří by případně po vyhodnocení MVDr. Petrášem nepřevzali dobírkovou zásilku s výsledkem posouzení. Majitel zašle originál výsledku Plemenné knize č. 2 k zapsání výsledku do průkazu původu. Je tedy nutno zaslat současně originál posouzení RTG DKK a RTG DLK a průkaz původu psa.

Oba uvedené doklady se zasílají na adresu:
Plemenná kniha č. 2
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

ČKS provede zápis do průkazu původu po porovnání dokladu od chovatele a vyhodnocujícího lékaře. Majiteli je vše posláno zpět na dobírku, poplatek za zapsání RTG do průkazu původu je 125 Kč.

Dodatek
V České republice není povoleno druhé rentgenování psa pro DLK a DKK. Lze nechat zhotovit kopii snímků (tj. v rámci jednoho rentgenování). Pokud veterinář zhotoví snímek v kopii, tento snímek (kopii) zašle k vyhodnocení  do Německa Dr. Heinrichu Campovi – uznán bude lepší výsledek, ale evidovány budou oba.

V případě nejasností kontaktuje ústředního poradce chovu.

 

JLPP - RKČR a následně plemenná kniha, bude od 19. 3. 2020 uznávat výsledky vyšetření na JLPP pouze od laboratoří
Laboklin, GenRex, Labogen, Genomia, Slovgen.
Pokud má někdo již vyšetřené psy u jiné laboratoře, výsledky budou uznány. Jedinci, kteří pocházejí ze spojení jedinců JLPP N/N, budou automaticky zapsáni jako N/N po rodičích. Zápis bude provádět plemenná kniha, obdobně, jako výsledky rtg.
 


Označení jedinců ve vrhu:

V čistokrevném chovu psů je stanovena povinnost označit každého jedince tak, aby byla možná jeho identifikace. RTW s průkazem původu v ČR musí být čipováni.

Celý vrh musí být označen jednotným způsobem, a to čipováním nebo čipování + tetování:

Čipují se štěňata ve věku 42 až 50 dnů, tedy u chovatele a vždy celý vrh najednou. Chovatel nesmí předávat neoznačená štěňata. Zápisová čísla přiděluje Plemenná kniha ČMKU na žádost chovatele.
Čipování provádí veterinární lékař.

Postup při čipování: U čipování se odesílá na PK formulář "Hlášení vrhu", který naleznete ke stažení na stránkách: http://www.kynologie.cz/cks/src/str5.htm.
Termín je stejný – ve věku štěňat 2 až 3 týdny. Chovatel od PK obdrží čísla zápisová.

Jednu sadu nenalepených pásků s kódem mikročipu (zezadu popsaného jménem každého štěněte) pak chovatel vloží do obálky a odešle na PK spolu s přihláškou k zápisu štěňat. Tyto budou nalepeny do průkazů, potvrzeny razítkem a zároveň je zaznamenáme do databáze plemenné knihy.
Při přečipování, z důvodu nefunkčnosti čipu, musí být přítomen tetovač a poradce chovu, oba pak potvrdí provedení tohoto úkonu do průkazu původu psa (rubrika veterinární záznamy).
Podmínky označení psů pro cestování: Po 3. 7. 2011 se musí psi označovat pouze čipem, ale u těch, kteří byli tetováni do tohoto data, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že je tetování dostatečně čitelné. Přesto lze cestujícím po EU i do třetích zemí doporučit vyvarovat se nedorozumění, ke kterému by mohlo dojít při kontrole odpovídajícím orgánem v případě, že by tetování bylo špatně čitelné a nechat si označit čipem i psa, který již byl před 3. 7. 2011 tetován (informace ČKS).


Bankovní spojení RKČR
Číslo účtu: 2100539387/2010
Název a sídlo banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Adresa majitele účtu: Rottweiler klub České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7


Formuláře ke stažení:
Přihláška členství v Rottweiler klubu České republiky - [formát PDF]

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů [formát.doc]

Univerzální přihláška na akce RKČR - [zip - formát .doc]

Formulář k vyhodnocení DKK a DLK V Německu - formát pdf - formulář DKK a DLK

Žádost o vystavení krycího listu - formát pdf


Při veškerých úhradách na účet RKČR prosím vyplňte variabilní symbol – Vaše členské číslo, v případě přihlašujících se nečlenů do klubu osobní údaje a datum narození.


Převzato ze stránek Českého kynologického svazu:
Smlouva o pronájmu feny k chovu – [zip - 602text]
Přihláška k zápisu štěňat – [formát .doc]
Žádanka pro určení tetovací značky – [zip - 602text]
Tetovací pásek – [zip - 602text]


Výše odměn pro chovatelské akce RKČR (od 1. 4. 2022):

Popis Výše odměny v Kč
Odměna organizátora akce (pokud stejná osoba není členem,
např. bonitační komise apod. a s výkonem funkce jí nebude
vyplacena odměna)
765 (900 s daní)
Předseda bonitační komise 510 (600 s daní)
Cestovné (rozhodčí, figuranti, ÚPCH/OPCH) 7 Kč/km
Cestovné pro ostatní (zapisovatel,měřič..) 7 Kč/km (max 500,-)*
Odměna rozhodčího na exteriér 1020 (1200 s daní)
Odměna rozhodčího pro výkon 1020 (1200 s daní)
Odměna pro zapisovatele 340 (400 s daní)
Odměna za měření 255 (300 s daní)
Odměna figuranta 510 (600 s daní)**

* (dle cestovního příkazu 6 Kč/km, maximální částka se kráti na 500,-)

** může být upraveno směrnicí ČKS

- pronájem cvičiště na svod-bonitaci - 1500,-

- jednorázový příspěvek na tištěný katalog - 500,-

– tiskopis na vyplacení odměn: zde

– dohoda o provedení práce: zde


Zásady pro uveřejňování příspěvků členů na webových stránkách http://www.rkcr.cz
Je základním právem členů uveřejňovat své příspěvky na webových stránkách, ale pouze v souladu se zásadami uveřejňování: Členové RKČR mohou zveřejňovat své příspěvky na klubových internetových stránkách. Příspěvky musí být věcné, pravdivé a nezkreslené, sdělované společensky vhodnou mírou, případná trestní odpovědnost plynoucí z obsahu zůstává zachována. Na webových stránkách RKČR jsou příspěvky členů umisťovány v sekci "příspěvky členů", o jejich zařazení na hlavní stranu webu rozhoduje předsednictvo.


Importovaní jedinci

Pes i fena zapůjčení nebo importovaní k chovu musí splňovat podmínky pro uznání chovnosti platné v ČR. Musí být chovně uznané v zemi svého původu, chovnost musí být řádně vyznačena a doložena a musí být ověřitelná. Zvíře musí být vybaveno originálem PP (k nahlédnutí po celou dobu zapůjčení) a smlouvou s plnou mocí k podpisování krycích listů mezi majitelem psa a držitelem v ČR. Zvíře a jeho PP musí splňovat podmínky FCI. O schválení jedince k použití v chovu v ČR rozhoduje předsednictvo RKČR po předložení všech potřebných ověřených dokladů. Při rozhodování, zda zařadit do chovu importované jedince se bude předsednictvo řídit ustanovením Zápisního řádu ČMKU a mezinárodního chovatelského řádu FCI. Toto opatření se vztahuje i na psy v majetku cizích státních příslušníků, kteří kryjí na území ČR.


Chovatelský řád ADRK – ke stažení zde

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři