Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

Přihláška ke stažení

Jednatelka:
Jana Kumaresan
Chraberce 52
440 01 Chraberce
tel.: 775 586 926
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Rezignace předsedkyně KRK, rezignace člena KRK

Informace všem členům RKČR.

Připomínám blížící se mimořádnou členskou schůzi dne 15. 10. 2016. Účast je možná i bez pozvánky (dle reakcí některých členů, ne všichni pozvánky obdrželi). Podmínkou je členství v klubu.

Martina Vospálková

Předsedkyně KRK RKČR

 

Vážení členové RKČR,

vzhledem k tomu, že předsednictvo RKČR nijak nereagovalo na výzvu Kontrolní a revizní komise RKČR (KRK RKČR) o nutnosti svolání mimořádné členské schůze, je její organizace dle Stanov RKČR v kompetenci KRK RKČR.

Termín a místo konání: 15. 10. 2016 od 10:00, restaurace Olymp Praha-Klánovice.

Pozvánku s programem obdrží každý člen RKČR ve lhůtě korespondující s normativy RKČR.

Martina Vospálková

Předsedkyně KRK RKČR

Vážené předsednictvo,

v příloze zasíláme naši reakci na některé nedostatky, týkající se Vašich rozhodnutí v průběhu Vašeho působení jako předsednictva. Vzhledem k tomu, že dle bodů v příloze byly dle našeho názoru porušovány stanovy RKČR, žádáme tímto o svolání mimořádné členské schůze - viz příloha.

Za KRK RKČR

Martina Vospálková

Předseda

 

Příloha č. 1, Příloha č. 2

Stížnost pana Ladislava Jupy na porušení Zákona na ochranu zvířat ze dne 10. 2. 2016 ZDE.

Původní zpráva KRK RKČR ZDE.

Vyjářední KRK: Dne 5. 5. 2016 KRK obdržela zprávu od Státní veterinární správy ZDE. Dle jejich vyjádření nebylo shledáno pochybení na straně paní Munclingerové. KRK respektuje toto vyjádření a nadále se touto záležitostí nebude zabývat. Považujeme tuto kauzu za uzavřenou.

Pokud by měl někdo nadále zájem se věnovat tomuto tématu, ať tak učiní pomocí občansko právního řízení na vlastní zodpovědnost.

 

Prošetření žádosti paní Kateřiny Ludvíkové zveřejněné na webu RKČR dne 7.4.2016 ohledně plateb nečlenů za rodokmeny ZDE.

Ačkoliv je KRK přesvědčena, že tato záležitost je plně v kompetenci stávajícího předsednictva (jak již bylo jednou odpovězeno), pro zachování slušného řádu a pořádku požádala bývalé předsednictvo pod vedením MVDr. L.Hanušové o jejich vyjádření.
Vyřešení bodu 1 a 7 lze dohledat v zápisu předsednictva 3/2016. K bodům 2 - 6 se vyjádřila MVDr. L. Hanušová, Mgr. D. Mašková a J. Janoušek. ZDE ( příloha)

Závěr KRK: vzhledem k tomu že oslovení se nedistancují od zodpovědnosti a závěr řešení byl odsouhlasen předsednictvem RKČR, neshledala KRK pochybení. V dané situaci a za daných podmínek bylo, dle našeho názoru, postupováno správně, v dobré víře a pro dobré jméno RKČR.

KRK tímto považuje záležitost za uzavřenou.  

Žádost paní Zuzany Marthalerové ze dne 8. 3. 2016 týkající se prošetření plateb ZDE.

Získané informace k jednotlivým bodům:

1. dne 15.10.2015 byla z klubového účtu proplacena Mgr. Hartmanová , za právní poradenství a to ve výši 4840,- kč. ( kdo ,kdy a z jakého důvodu toto navrhl - jmenovitě , kdo toto schválil – jmenovitě , kde je
uveden celý proces v zápisech předsednictva?)

Odpověď paní P. Růžičkové (ZDE)

2. Kdo navrhl a z jakého důvodu realizoval druhý znalecký posudek od MVDr. Jiřího Douska - znalce pro obor zemědělství (odvětví veterinářství) , ve věci protestu Jany Prchalové? Kde je konkrétně toto uvedeno a kým odsouhlaseno?(jmenovitě) . Dle jakých normativ předsednictvo RKČR v tomto případě postupovalo? Platba z klubového účtu ve výši 7033,- kč. Na členské schůzi ze dne 17.1.2015 bylo členskou základnou odsouhlaseno ,že fena Judie Lib-Vach bude předvedena na jarní bonitaci 2015 tak,jak rozhodlo předsednictvo RKČR,s tím rozdílem,že ji předvede na bonitaci pořádané na Moravě a předvedení se bude účastnit chovatelské kolegium,kde padne konečné rozhodnutí o zařazení nebo vyřazení feny z chovu.odhlasováno pro:25 proti: 2 zdržel : 4 –návrh byl přijat.Od té doby nikde žádná zmínka o tom,že by se měl dělat druhý znalecký posudek a už vůbec ne za částku 7033.- Kč!

Odpověď p. MVDr. L. Hanušové (ZDE)

3. dne 5.10.2015 bylo z klubového účtu proplaceno 4x cestovné v celkové výši 7.433,- kč:
- cestovné do Nezamyslic (P.R) ve výši 2160,- kč
- cestovné do Nezamyslic (D.R) ve výši 3159,- kč
- cestovné do Nezamyslic (J.T.) ve výši 960,- kč
- cestovné do Nezamyslic (J.J.) ve výši 1154,- kč
Kdo , kdy a z jakého důvodu toto navrhl.

Odpověď p. P. Růžičkové a p. J. Janouška (ZDE)

Stanovisko KRK:

K bodu č. 1. Po vyjádření bývalé předsedkyně P. Růžičkové, KRK neshledala žádné pochybení ohledně vyplacení finančních prostředků za právní služby p. Mgr. Hedvice Hartmanové, které byly nezbytné. (Hlasování 6/1). Jediný nedostatek, který KRK však nepokládá za alarmující je, že neprošla o tomto hlasování zpráva v zápisu předsednictva.

K bodu č. 2. Paní MVDr. Lenka Hanušová dostatečně vysvětlila v příloze č.2 celou kauzu ohledně feny Judie Lib-Vach. Všechny údaje jsou dohledatelné v zápisech předsednictva! Zde upozorňujeme na zápis 2/2015 z 26. 2.: Pí Prchalová zaslala informaci, že se zúčastní nového posouzení své feny před znalcem z oboru na bonitaci 30. 5. 2015 v Olomouci-Neředíně. RKČR zajistí soudního znalce. Posouzení se zúčastní poradci chovu – pozvání zajistí ÚPCH. KRK neshledala žádné pochybení v této věci.

K bodu č.3. Bývalá předsedkyně p. P. Růžičková a pokladník p. J. Janoušek dostatečně vysvětlili přítomnost a vyplacení cestovních náhrad členům předsednictva. KRK souhlasí s jednáním členů předsednictva, neboť v dané situaci by jejich nepřítomnost, pro vystavovatelé a závodníky, znamenala zrušení obou akcí pořádané KK Nezamyslice.

KRK v současné době tuto kauzu pokládá za uzavřenou.

 Žádost pana Jana Starého ze dne 23. 3. 2016 týkající se revize příplatků za servis pro nečleny ZDE.

Jelikož k 15. 4. 2016 KRK neobdržela od předsednictva návrh k řešení přeplatku nečlena pana Starého nebo jeho výsledek, KRK sama zažádala písemně pana Starého o informaci týkající se tohoto problému. E-mailová korespondence s panem Starým ZDE .

KRK v současné době tuto kauzu pokládá zatím za uzavřenou.

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři