Důležité informace:

Vzorová bonitace

Přihlášení k členství

Přihláška ke stažení

Jednatelka:
Jana Kumaresan
Chraberce 52
440 01 Chraberce
tel.: 775 586 926
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zasílání příspěvků:

VEŠKERÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

Stížnost pana Jiřího Reizenthalera ze dne 20. 3. 2016 týkající se prošetření porušení Zápisního řádu RKČR ZDE.

Odpověď paní jednatelky ZDE.

Po kontrole KRK na webových stránkách RKČR bylo zjištěno, že rozpor, na který bylo upozorněno, byl opraven. Tímto považujeme věc za vyřízenou.

Žádost o vysvětlení pana Ladislava Jupy k zápisu předsednictva RKČR 2/2016 ze dne 13. 3. 2016 ZDE

Odpověď předsednictva ZDE

KRK bere na vědomí vyjádření předsednictva. KRK se dále touto kauzou zabývat nebude. V případě dalších stížností či komentářů, bude ze strany KRK přímo žadatelům/stěžovatelům doporučeno, aby tyto náležitosti řešili občansko právní cestou pomocí právníků.

Tímto považuje KRK záležitost za uzavřenou.

S odvoláním na platné Stanovy RKČR, čl. XV. Kontrolní a revizní komise, bod č. 3., informujeme členy RKČR:

1. Stížnost pana Ladislava Jupy na porušení Zákona na ochranu zvířat ze dne 10. 2. 2016 ZDE. Původní stanovisko KRK RKČR ZDE. Dne 5. 5. 2016 KRK obdržela zprávu od Státní veterinární správy ZDE. Dle jejich vyjádření nebylo shledáno pochybení na straně paní Munclingerové. KRK respektuje toto vyjádření a nadále se touto záležitostí nebude zabývat. Považujeme tuto kauzu za uzavřenou.

2. Vyjádření k zápisu předsednictva RKČR 2/2016 pana Jaroslava Materny ze dne 10. 3. 2016 ZDE.

3. Žádost předsedkyně klubu RKČR, paní Zuzany Marthalerové, týkající se přošetření plateb předchozích předsednictev, ze dne 6. 3. 2016 ZDE.

KRK konečné stanovisko zveřejnila na webových stránkách RKČR 27. 4. 2016.

4. Žádost o vysvětlení pana Ladislava Jupy k zápisu předsednictva RKČR 2/2016 ze dne 13. 3. 2016 ZDE.

KRK konečné stanovisko zveřejnila na webových stránkách RKČR 17. 4. 2016.

5. Stížnost pana Jiřího Reizenthalera ze dne 20. 3. 2016 týkající se prošetření porušení Zápisního řádu RKČR ZDE.

Vyjádření KRK RKČR: S odvoláním na Stanovy RKČR čl. XV. Kontrolní a revizní komise, bod č. 4, se paní jednatelka Kateřina Ludvíková dopustila porušení Stanov či organizačních dokumentů spolku. Žádáme o okamžité zjednání nápravy v inkriminované záležitosti a následně důkladné dodržování Stanov klubu. V případě opakovaného porušení platných normativů funkcionáři RKČR budeme nuceni žádat svolání mimořádné členské schůze.

KRK konečné stanovisko zveřejnila na webových stránkách RKČR 17. 4. 2016.

6. Žádost pana Jana Starého ze dne 23. 3. 2016 týkající se revize příplatků za servis pro nečleny ZDE. 

KRK konečné stanovisko zveřejnila na webových stránkách RKČR 17. 4. 2016.

Vážení členové. V tuto chvíli jsme nuceni stáhnout z webových stránek naši zprávu týkající se výzvy o prošetření porušení zákona na ochranu zvířat. KRK RKČR tímto reaguje na připomínku předsedkyně RKČR. Paní Munclingerová byla námi oslovena dne 19. 2. 2016 k vyjádření k této věci. V tuto chvíli jí ještě neuplynula 30ti denní pořádková lhůta na vyjádření. Tímto se omlouváme za předčasné zveřejnění naší zprávy.

Vyjádření KRK RKČR k výzvě o prošetření porušení zákona na ochranu zvířat ZDE, příloha č.1, příloha č. 2, příloha č. 3

Kontrola účetnictví ke stažení ZDE

Stížnost na členy předsednictva RKČR ZDE
Stanovisko ÚKOZ ZDE 

Ke stažení zde.

Kontrola účetnictví ke stažení ZDE

Reklama

Galerie

Odkaz staré stránky

Rady majitelům rtw

Vyhledávání

Hlavní sponzoři klubu

Mediální sponzoři